خودآزمایی پستان یکی از روش های تشخیص زودرس تغییرات بافت پستان می باشد که بدون هزینه و بدون نیاز به وسیله ای خاص توسط خود فرد انجام می گیرد.بهتر است این کارپس از پایان دوره قاعدگی و در زیر دوش آب گرم انجام شود. در صورتی در طی انجام خودآزمایی تغییرات قابل لمسی در پستان خود احساس کردید لازم است برای انجام آزمایشات غربالگری به پزشک مراجعه نمایید.

مراحل خودآزمایی پستان

در هنگام بررسی  پستان ها ، باید هر دو سینه در اندازه و فرم اصلی خود باشند

تورم ،غده ،تغییرات پوستی مانند چروک و پوست پرتقالی شدن،فرورفتگی ،درد ،قرمزی و تشح از نوک پستان وجود نداشته باشد

گام اول:

روبروی آینه بایستید و دستان خود را بالا بگیرید و به سینه های خود نگاه کنید و تغییرات غیر طبیعی در ظاهر پستان خود جستجو کنید.

گام دوم:

دستان خود را در کنار بدن خود قرار دهید و مانند مرحله قبل موارد غیر طبیعی را جستجو نمااید.

گام سوم:

دستان خود را به کمر بزنید و فشار دهید و موارد غیر طبیعی را در آینه جستجو نمایید.

گام چهارم:

دست های خود را صاف به جلو بکشید و کمی به سمت جلو خم شوید و جستجورا تکرار نمایید

گام پنجم:

برای انجام مرحله پنجم زیر دوش آب گرم قرار بگیرید و با استفاده ازقسمت انتهایی بند آخر انگشتان دست مخالف ، به آرامی سینه و زیر بغل خود را به صورت(شعاعی-بالا به پایین و برعکس-دایره وار )لمس کنید و در صورت لمس موارد غیر طبیعی مانند لمس توده ، علایم پوستی غیر طبیعی ترشح از نوک پستان . یا افزایش سایز توده ای که از قبل وجود داشته به پزشک مراجعه نمایید.

به یاد داشته باشید که

علاوه بر خودآزمایی ماهیانه پستان ،انجام غربالگری سالیانه سلامت پستان توسط پزشک معالج ،جهت ارتقا سلامت زنان و شناسایی به موقع موارد پر خطر ضروری است.