مراقبت های بعد از ماستکتومی

  • در صورتی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته اید از روز دوم بعد از عمل ورزش های دست ،شانه و بازو و ورزش های تنفسی شروع نمایید.
  • ورزش بعد از ماستکتومی معمولا 3 بار در روز و هر بار به مدت 20 دقیقه باید انجام شود و تا وقتی که دامنه ی حرکتی به صورت کامل برگشت کند ادامه داده می شوند(معمولا 4-6 هفته بعد از عمل )
  • توصیه می شود که قبل از ورزش جهت نرم شدن عضلات از دوش گرم استفاده کنید و جهت افزایش توانایی برای ورزش نیم ساعت قبل از آ می توانید مسکن مصرف نمایید.
  • بهتر است که فعالیت های  خود مراقبتی مثل مسواک کردن دندان ها ،شستن صورت ،شانه کردن و برس زدن را خودتان انجام دهید.
  • توصیه می شود که از عضلات هر دو دست استفاده کنید و وضعیت بدنی مناسب در موقع ایستادن و کار کردن داشته باشید.در صورت انجام فلاپ پوستی نوع ورزش باید متناسب با وضعیت انجام شود و فعالیت ها به تدریج شروع گردد.
  • توصیه می شود که از بلند کردن اشیا سنگین خودداری کنید.بعد از خارج کردن درن و هنگامی که محدوده حرکتی کامل شد می توانید رانندگی را شروع کنید.
  • توصیه می شود جهت کاهش ادم موقت در اندام مبتلا که مطابق شکل بازو ها  را روی بالش برای 45 دقیقه سه بار قرار دهید این کار به بهبود گردش خون کمک خواهد کرد.

ورزش های بعد از ماستکتومی

 بالا بردن دست ها روی دیوار

  •  روبروی دیوار بایستید انگشتان پا حد امکان نزدیک دیوار باشد.سپس پاها را از هم جدا کنید در حالیکه آرنج را کمی خم کرده اید کف دست ها را در سطح شانه روی دیوار قرار دهید. با خم کردن انگشت ها به تدریج دست ها را از دیوار بالا ببرید تا حدی که بازو ها کاملا صاف شوند بعدا تمرین را بر عکس انجام دهید و دست ها را پایین بیاورید تا به نقطه شروع برگردید

 چرخش طناب

  • یک  طناب سبک را به دستگیره در ببندید روبروی در بایستید سر آزاد طناب را با دست سمت جراحی شده بگیرید دست دیگر به کمر زده شود دستی  که طناب را گرفته کشیده شده و دور تر از بدن تقریبا موازی زمین قرار گیرد.طناب را به صورت دایره و تا حد امکان دایره های بزرگ بچرخانید ابتدا حرکات آهسته و بعدا سریع شوند.

بالا  آوردن میله

  • یک میله را با هر دو دست بگیرید دست ها حدود 60 سانتی متر با یکدیگر فاصله داشته باشد.بازو ها را صاف نگه دارید میله را تا روی سر بلند کنید.بعد آرنج ها خم شوند.به نحوی که میله از پشت سر پایین بیاید.این  حرکت را به صورت  بر عکس انجام دهید میله را بالای  سر بگیرید بعد به وضعیت شروع برگردید.

چرخاندن شانه

فشار دادن توپ در دست