بیماری های کیسه صفرا

علائم سنگ کیسه صفرا

درد ثابت در ناحيه بالايي شکم که به سرعت افزايش مي يابد و از 30 دقيقه تا چند ساعت طول مي کشد

دردي مابين دو کتف

درد زيرکتف راست

تهوع و استفراغ

نفخ شکم

عدم تحمل غذاهاي چرب ( به صورت عود کننده)

آروغ زدن

افزایش گاز معده

سوءهاضمه

تب کم درجه و لرز

زرد شدن رنگ پوست يا سفيدي چشم

مدفوع سفالي رنگ

توجه داشته باشید که

حمله سنگ صفراوي اغلب به دنبال يک غذاي چرب اتفاق مي افتد و مي تواند در شب اتفاق بيفتد

 بسياري افراد داراي سنگ صفراوي بی نشانه هستند که به آن ها سنگهاي خاموش گفته مي شود

اين سنگها تداخلي با عملکرد کيسه صفرا، کبد يا لوزالمعده ندارند و نيازي به درمان ندارند