تفاوت آبدومینوپلاستی و لیپوساکشن چیست؟

در عمل لیپوساکشن چربی‌های اضافی بدن در مراکز تجمع چربی ساکشن و تخلیه می شودو ممکن است پوست شما شل بماند زیرا عضلات شکمی ترمیم نخواهد شد. در ابدومینوپلاستی شکل ظاهری شکم کاملا تغییر خواهد کرد زیرا عضلات شکمی دست خوش ترمیم و بازسازی خواهد شد به طور کلی در این نوع جراحی زیبایی شکم، پزشک دو برش روی شکم فرد متقاضی ایجاد می‌کند. برش اول از استخوان لگن در یک سمت تا استخوان لگن در سمت دیگر نزدیک ناحیه شرمگاهی، برش دوم اطراف ناف ایجاد می‌شود. سپس عضلات شکمی به سمت یکدیگر کشیده و بخیه می‌شوند تا میان تنه فرد ظاهری باریک و سفت به خود بگیرد.

مینی

معکوس

استاندارد