بیماری های کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا

کيسه صفرا در زير لوب چهارم کبد و چسبيده به آن در طرف راست و بالاي شکم قرار گرفته است.

طول آن 7 سانتيمتر است. صفرا که در کبد ساخته شده و در هضم غذا نقش مهمي به عهده دارد توسط مجراي اصلي صفرا ، وارد قسمت اول روده باريک مي شود. کيسه صفرا يک مخزن ذخيره براي صفرا نيست زیرا صفرا مرتباً در کبد ساخته مي شود و  پس از خوردن غذا، کيسه صفرا منقبض شده و صفرا را در داخل روده تخليه مي کند. ترکيب اصلي صفرا را کلسترول، بيلي روبين و نمک هاي صفراوي تشکيل مي دهند. نمک هاي صفراوي براي هضم و جذب چربي ها، ويتامين هاي محلول در چربي و بعضي از مواد معدني ضروري مي باشند. همچنین صفرا حاوي کلسترول است.

سنگ کیسه صفرا

در صورتي که غلظت کلسترول در صفرا بالا برود و يا غلظت بعضي مواد ديگر در صفرا پايين بيايد، کلسترول ممکن است به صورت بلورهاي جامد در آيد و هسته اوليه يک سنگ صفراوي را تشکيل دهد. اين هسته مي تواند به تدريج در طول زمان بزرگ شود و به سنگ هاي درشتي تبديل گردد ولي اغلب سنگ هاي صفراوي کوچکتر هستند (غالباً اندازه ارزن) که با اين حال اشکالات بيشتري نيز حتي ايجاد مي کنند.

گاها بيماران درد های مربوط به سنگ کیسه صفرا را با ناراحتي هاي معده و روده اشتباه مي کنند. زمانی که  یکی از سنگ هاي موجود در کيسه صفرا در حين انقباضات عادي آن به دهانه کيسه رانده شود و در مجراي کيسه گير کند باعث ایجاد انقباضات شديدتري  و متعاقبا درد می شود.

اين درد معمولاً در ناحيه بالا و راست شکم و بالاي ناف احساس مي شود و گاهي به پشت و يا شانه راست نيز سرايت مي کند. در مواردي که درد شديد است ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد.

اگر انقباضات کيسه صفرا آرام شود سنگ ممکن است مجدداً به داخل آن افتاده و درد کاملاً از بين برود .چنين حملاتي معمولاً 20 دقيقه تا يک ساعت طول کشيده و قولنج صفراوي ناميده مي شود.

در صورت انسداد مجراي اصلي صفراوي، رنگ مدفوع روشن و ادرار پر رنگ مي شود و در صورت ادامه وضعيت، صفرا به عقب برگشته و موجب زردي و صدمه رسيدن به کبد مي شود.

عوامل مستعد کننده ی ایجاد سنگ های صفراوی

◣ چاقی

◣ کاهش وزن سریع

◣ هورمون های جنسی زنانه صناعی

◣ بیماری های روده ی کوچک و یا برداشتن آن در طی عمل جراحی

◣ افزایش سن

◣ درمان با کلوفیبرات(دارو های کاهنده چربی خون)

◣ رژیم غذایی پرچرب

◣ آسیب طناب نخاعی

◣ یبوست طولانی مدت

◣ فقدان ورزش و فعایت بدنی

◣ ژنیتک

◣ سیروز الکلی

◣ عفونت مزمن سیستم صفراوی یا عفونت انگلی