جراحی عمومی

  • جراحی عمومی تخصصی است که بر اندام‌های شکمی شامل روده ها ، معده، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا و مجراهای صفرا، آپاندیس ، غده تیروئید ،پستان، بیماری های ناحیه مقعد مانند فیشر و هموروئید و انواع فتق تمرکز دارد.می‌شود.

  • جراحی ها در ناحیه شکم معمولا به دو روش باز و بسته با توجه به وضعیت بیمار و صلاحدید پزشک صورت می گیرد.

  • لاپاراسکوپی روش کم خطر تر (بسته)در جراحی عمومی است که که از طریق برش های کوچک در ناحیه شکم در تشخیص و درمان برخی از بیماری ها کاربرد دارد.