جراحی پروتز سینه

در این روش معمولا از پروتز جنس سیلیکون و یا محلول نمکی استریل جهت بازسازی پستان پس از سرطان سینه یا به جهت بزرگ کردن و فرمدهی سایز پستان مورد  استفاده قرار می گیرد. در برخی از مواقع پروتزها از ژل سیلیکون پر گشته اند

پروتز گرد

• مناسب برای افرادی که خواهان سینه‌هایی برجسته‌تر از حد نرمال هستند
• مناسب برای افرادی با سینه‌هایی با پوشش بافت نرم خوب و شکل اولیه بی اشکال
• مناسب برای جراحی‌های اصلاحی

پروتز  قطره اشکی

·       مناسب افرادی که نمای طبیعی می‌خواهند و بافت پستان ان‌ها خیلی کم است یا اصلا بافت پستان ندارند

·       مناسب افرادی با سینه‌های تخت و بدون شکل یا افرادی که پوشش بافت نرم ان‌ها خیلی کم می‌باشد

·       مناسب کسانی که دچار افتادگی یا دفورمیتی سینه شده اند

·       مناسب برای افراد با سینه‌های نامتقارن

·       باز سازی سینه بعد از سرطان سینه