جراحی  فلاپ پستان

در این روش  برای بازسازی پستان از سایر نقاط بدن مانند عضلات شکم، باسن و ران یا پشت قفسه سینه  استفاده می شود. لازم به ذکر است که در این جراحی ممکن است پستان بازسازی شده از  نظر شکل ظاهری و  اندازه مشابه پستان مقابل نباشد.از مزیت های این روش می توان به طبیعی بودن  پستان بازسازی شده  همانند سایر اعضای بدن اشاره کرد که با افزایش یا کاهش وزن دچار تغییرات می شود، این روش امکان پارگی ندارد و شخص نیازی به جراحی مجدد جهت جایگزینی مانند روش پروتز ندارد.

جراحی پروتز سینه