بیماری آبسه پیلونیدال (کیست مویی)، علایم، تشخیص و درمان